31 maja, 2016

Zachwycony majem

Dziś ostatni dzień maja - miesiąca rozkwitu całej, otaczającej nas przyrody. Parę dni temu byłem na Podlasiu. Podróżowaliśmy lokalnymi drogami w bezpośrednim otoczeniu świeżej zieleni drzew, kwitnących łąk i wyrastających upraw. Spacerowaliśmy po Puszczy Białowieskiej, liczyliśmy napotykane po drodze bociany i podziwialiśmy piękno krajobrazu. Jednym słowem, mam za sobą wiele godzin kontaktu z majową florą i fauną.

Czyż Bóg nie jest wspaniałomyślny, umieszczając mnie pośród tak niesamowitego otoczenia? Zaprawdę, godzien jest podziwu i chwały Stworzyciel i Programista całego porządku Wszechświata.

Pełen już miłych wrażeń, doznałem dziś na Olszynce kolejnego zachwytu. Słoneczna pogoda, cieplutki, delikatny powiew wiatru, kilku braci pracujących na budowie, wykoszone trawniki, nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi. Zraszasz góry z górnych swych komnat, ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, By dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są drzewa Pańskie, cedry Libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic, skały są schronieniem świstaków. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, słońce zna swój zachód. Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc: Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Lwięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy swej aż do wieczora. O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich! [Ps 104,12-24].

Ciesząc się przyrodą, pamiętam, kto ją stworzył i komu należy się wdzięczność za nią. Biblia wzywa: Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, grajcie Panu naszemu na cytrze! Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach. Daje bydłu pokarm jego, młodym krukom, gdy do niego wołają [Ps 147,7-9].

Mijający miesiąc nie ubrał się w zieleń i nie przyozdobił się kwiatami samodzielnie. Wszystko to wymyślił i stworzył nasz Pan, Syn Boży - Jezus Chrystus! On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane [Kol 1,15-17].

Dziękuję Bogu za maj i wszystkie jego walory.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz