22 maja, 2012

Coraz bardziej zielono...

Dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Został on ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja A/RES/55/201) w grudniu 2000 roku i upamiętnia datę konferencji w Nairobi z 22 maja 1992 roku, która przygotowała grunt pod przyjęcie 5 czerwca tego samego roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro Konwencji o Różnorodności Biologicznej.

 Różnorodność biologiczna to zmienność wewnątrzgatunkowa wszystkich żyjących populacji, zróżnicowanie gatunków oraz różnorodność całych ekosystemów i krajobrazów. Konwencja podkreśla konieczność zachowania całego środowiska przyrodniczego, na wszystkich jego poziomach organizacji. Innymi słowy, zarówno ekosystemy bogate i zróżnicowane, jak i ubogie, a nawet elementy, które do tej pory były niedocenione lub nawet świadomie niszczone – wszystko to powinno znaleźć się pod ochroną. Należy także zachować bogactwo ekosystemów użytkowanych gospodarczo, w tym tradycyjnych ras i odmian zwierząt hodowlanych oraz roślin użytkowych.

 Konwencja podkreśla, że zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wszechstronnych działań zarówno w miejscu naturalnego występowania danego elementu, jak i poza takim miejscem, w utworzonych kolekcjach, ogrodach botanicznych i zoologicznych, w bankach genów itp. Droga do wdrożenia Konwencji o Różnorodności Biologicznej w praktykę, prowadzi przez podniesienie świadomości społecznej na ten temat, stąd pomysł dzisiejszego święta.

 Biblia wielokrotnie wspomina piękno i wartość różnorodności biologicznej. Dla przykładu, docierający do Ziemi Obiecanej izraelici usłyszeli: Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź; gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał [5Mo 8,7–10]. Izrael dostał w darze od Boga ziemię prześliczną z całym bogactwem jej różnorodności.

 W Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej nie mogę nie pomyśleć o terenach przynależących do Dworu Olszyńskiego, gdzie zamierzamy ulokować działalność naszej wspólnoty kościelnej. Będziemy tam mieli do czynienia tzw. Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Roślinność otoczenia dworu stanowi część tego systemu, co pociąga za sobą określone zobowiązania, ale też radość udziału w utrzymaniu, ochronie i tworzeniu zielonych terenów w Gdańsku.

 Byłem tam dzisiaj. Można powiedzieć, że różnorodność biologiczna otoczenia Dworu Olszyńskiego zdominowała wszystkie inne wartości. Zieleń dosłownie zakrólowała, przysłaniając szpetność utraconej świetności budynków, a nawet wszędobylskich śmieci.

Robi się tam coraz bardziej zielono...  :)