08 kwietnia, 2012

Życzenia!

Moi Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!

W tę szczególną Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, aby ta sama moc, która Jezusa wskrzesiła z martwych, ożywiła i Wasze dusze, całkowicie podnosząc Was z duchowego upadku!

Niech ta moc zmartwychwstania już dziś objawi się w naszym życiu zwycięstwem nad grzechem i prowadzeniem nowego życia! Niech prawda o zmartwychwstaniu Pana rozbudzi we wszystkich nas wiarę, że jak nasz Pan, tak i my nie pozostaniemy w grobie mocy grzechu i śmierci! Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób [Ps 16,10].

Życzę każdemu, aby w te święta wypełniło nas żarliwe przekonanie o skuteczności mocy zmartwychwstania w naszym osobistym życiu duchowym. Powstańmy z martwych do chwalebnego, uświęconego życia tu i teraz, zanim przyjdzie czas naszego zmartwychwstania w ciele!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz