17 stycznia, 2016

Tydzień postu i modlitwy na początek roku: Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy

Dziś, na zakończenie "Tygodnia postu i modlitwy na początek roku" modlimy się o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Chrześcijaństwo nurtu zielonoświątkowego, to w niektórych częściach świata bardzo prężnie rozwijające się społeczności. Współczesny ruch zielonoświątkowy przeżywa swój rozkwit od samego początku dwudziestego wieku. W 1901 roku modlący się o przeżycia takie, jak w Dziejach Apostolskich, studenci Bethel Biblie College w Topeka w stanie Kansas, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał [Dz 2,4]. Parę lat później ten niezwykły fenomen przeniósł się do Los Angeles, skąd poprzez działającą przy Azusa Street od 1906 roku misję przebudzenie do życia w pełni Ducha Świętego zaczęło rozprzestrzeniać się na cały świat. Bardzo szybko dotarło również nad Wisłę, bowiem już w 1910 roku zarejestrowana została pierwsza wspólnota zielonoświątkowców polskich na Śląsku Cieszyńskim.

Szacuje się, że obecnie mamy 3 miliony zielonoświątkowców w Europie, 107 mln w Afryce, 137 mln w Azji, 75 mln w Ameryce Łacińskiej (29 mln w samej Brazylii), 15 mln w Ameryce Północnej oraz 3 mln w Australii i Oceanii. A w Polsce? Według spisu powszechnego z 2011 roku 26 tysięcy osób zadeklarowało przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego. Są jeszcze polscy zielonoświątkowcy  zgrupowani w innych społecznościach kościelnych, co zwiększa tę liczbę o jakieś dziesięć tysięcy.

Czym charakteryzują się chrześcijanie typu zielonoświątkowego? Codziennym życiem w pełni Ducha, poprzedzonym Chrztem w Duchu Świętym. Entuzjastycznym charakterem zgromadzeń. Znakami i cudami, darami duchowymi w codziennej działalności kościoła. Żarliwością modlitwy. Niezwykłą aktywnością w głoszeniu ewangelii. Nieprawdopodobnym rozwojem. Czy jest to jakiś okresowy fenomen religijny? Czy tak rozumiane chrześcijaństwo jest jakimś novum w dziejach Kościoła? Otóż nie! Taka atmosfera życia i służby chrześcijańskiej wypływa bezpośrednio z Biblii, bowiem od samych początków Kościoła mamy apostolskie wezwanie: W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie [Rz 12,11].

Prośmy dziś Pana gorliwie o całą naszą społeczność kościelną. Módlmy się o świeże wylanie Ducha Świętego na nasze zbory. Rozniećmy na nowo otrzymany dar łaski Bożej. Bądźcie pełni Ducha - wzywa nas Słowo Boże. Niech nasza miłość do Pana Jezusa obfituje w poznanie i wszelkie doznanie! Nie czujmy się skrępowani  w praktykowaniu naszej wiary. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni,  w Panu – gotowi do służby. Módlmy się o to, aby świadectwo życia przemienionych, napełnionych Duchem Świętym polskich zielonoświątkowców wpływało na  tysiące naszych rodaków. Niech Kościół Zielonoświątkowy prężnie się rozwija. Niech każdej niedzieli Bóg ma chwałę z tego, co dzieje się w zborach zielonoświątkowych.

Modląc się pamiętajmy przed Bogiem, że Kościół jest taki, jacy są poszczególni jego członkowie.

Kazanie audio na okoliczność dzisiejszej modlitwy - tutaj!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz