23 sierpnia, 2009

Wyzwoleni i niewolnicy zarazem

23 sierpnia uznawany jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych za Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu.

Pismo Święte nie nawołuje do zniesienia niewolnictwa i zaprzestania handlu niewolnikami. Stoi na stanowisku, że cała tajemnica właściwego i przyjaznego stosunku człowieka do człowieka tkwi w odrodzeniu jego serca. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza [Rz 13,10].

Biblia używa natomiast obrazu niewolnictwa do zilustrowania kilku ważnych prawd duchowych. Naucza na przykład, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa człowiek wewnętrznie staje się innym człowiekiem. Jeżeli był w swojej duszy niewolnikiem, to przez nowe narodzenie osiąga wolność. Jeżeli wcześniej był w duszy człowiekiem nieposłusznym i samowolnym, to teraz, przez wiarę w Jezusa Chrystusa staje się tak uzależniony od Syna Bożego, jak niewolnik od swego pana.

Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana; podobnie - kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi [1Ko 7,22–23].

Jednym z najcenniejszych dla naszej duszy obrazów zaczerpniętych z ówczesnych stosunków społecznych jest myśl o wykupieniu nas przez Chrystusa. Byliśmy w niewoli grzechu, wystawieni na zły los, niczym niewolnik na targu niewolników. I oto zostaliśmy kupieni przez Najlepszego z Panów wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego [1Pt 1,18–19].

Od tej chwili nie jesteśmy już na sprzedaż. Na zawsze jesteśmy własnością Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy [Rz 14,7–8]. Prawdziwy uczeń Jezusa nie da się już zniewolić ludziom. Raczej umrze. Nie można go niczym przekupić. Jest sługą Chrystusa Pana na zawsze.

Tak więc w Chrystusie jesteśmy zarazem ludźmi całkowicie wolnymi jak i niewolnikami Chrystusa. Kto może, niech to zrozumie.

1 komentarz:

  1. Tomek Rz.: Szkoda, że we współczesnym chrześcijaństwie tak często mylimy doczesne konsekwencje grzechu z samym grzechem. To jedno z najdonioślejszych przesłań Biblii, że Jezus przyszedł by wykupić nas z naszych grzechów. Dzisiaj coraz częściej różni nauczyciele chcą nas przekonać, że Jezus przyszedł byśmy w tym świecie ze wszystkiego mogli być zadowoleni i wszystko szło po naszej myśli... Najważniejsze, żeby być radosnym, pozytywnym, uśmiechać się , zwyciężać we wszystkim. Tymczasem to jedna z największych tajemnic chrześcijaństwa ,że Jezus CHrystus przyszedł zmienić nie świat lecz nas chrześcijan.

    OdpowiedzUsuń