15 września, 2016

Postarajmy się razem!

Pozwólcie, że dziś przywołam fragment Bożej instrukcji dla Judejczyków uprowadzonych do niewoli babilońskiej. Chociaż z prorockiej zapowiedzi było wiadomo, że ich pobyt w Babilonie trwać będzie siedemdziesiąt lat, to jednak nie mieli biernie przeczekiwać tego okresu. Bóg zalecił im aktywne i pozytywne podejście do miejsca ich przesiedlenia. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! [Jr 29,7]. Mieli więc budować domy, sadzić winnice, jednym słowem - ulepszać warunki tymczasowego życia w Babilonie.

Każdy chrześcijanin dobrze wie z lektury Pisma Świętego, ale także z samej obserwacji życia, że nasz pobyt na ziemi jest krótkotrwały. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy [Ps 90,10]. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika [Jk 4,14]. Również miejsce naszego zamieszkania jest nietrwałe. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy [Hbr 13,14]. Nasza dusza tęskni za niebem. Plany na przyszłość wiążemy z Królestwem Bożym, a nie z miejscem doczesnego życia w ciele. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa [Flp 3,20]. Biorąc powyższe pod uwagę, ktoś mógłby wyciągnąć wniosek, że chrześcijanin nie potrzebuje się troszczyć o miejsce swego tymczasowego pobytu. Nic bardziej błędnego. Dzięki pozytywnemu podejściu do miejsca zamieszkania nie tylko - jak Żydzi w Babilonie - poprawiamy sobie warunki doczesnego życia ale również wydajemy dobre świadectwo o naszej wierze w Pana Jezusa Chrystusa.

Jako Gdańszczanie mamy w tych dniach możliwość praktycznego wpływu na wizerunek naszego miasta. Trwa głosowanie, poprzez które kilkanaście milionów złotych z budżetu miasta mieszkańcy Gdańska skierują na realizację wybranych, najbliższych im projektów. Takim projektem stał się dla mnie ogólnomiejski projekt nr 12.  Dotyczy on skrawka Olszynki położonego tuż przed bramą wjazdową do Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE przy ul. Olszyńskiej 37. Jako wspólnota zmieniamy już wizerunek dzielnicy, do której trafiliśmy trzy lata temu. Z poświęceniem i wytrwałością, dzień po dniu pracujemy, aby Olszynka była ładniejsza i bardziej przyjazna zarówno dla samych mieszkańców jak i dla odwiedzających ją gości. Projekt Nr 12 daje nadzieję na to, że również najbliższe otoczenie dworu olszyńskiego wypięknieje i stanie się bardziej funkcjonalne, z czego wszyscy będziemy mogli korzystać.

Zachęcam wszystkich moich Znajomych i Przyjaciół, Was, którzy jesteście mieszkańcami Gdańska, abyście zagłosowali na Projekt Nr 12 z Listy Projektów Ogólnomiejskich. Wystarczy kliknąć tutaj i podążyć za instrukcją. Osoby, które nie mogą zagłosować przez Internet, mogą to zrobić w specjalnych punktach konsultacyjnych. Lista tych punktów dla całego Gdańska.

Do dzieła! Zadbajmy razem o pomyślność skrawka ziemi przylegającej do posesji Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku. Mamy czas do niedzieli, 25 września 2016 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz