27 kwietnia, 2010

Skąd oni mają tę zdolność?

Dziś Światowy Dzień Grafika (ang. World Graphic Day) – coroczne święto obchodzone 27 kwietnia, w rocznicę powstania w latach sześćdziesiątych ub. wieku Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów (ICOGRADA – International Council of Graphic Design Associations).

Krótko mówiąc, jest to święto zawodu grafika. Obchody święta mają na celu podkreślenie roli grafiki we wszelkiego rodzaju projektach, uznanie grafiki komputerowej, docenienie projektowania komunikacji i informacji oraz uświadomienie ich roli w świecie.

Formowanie się współcześnie rozumianych zawodów i specjalizacji projektanckich, takich jak np. designer [spolszczony: dizajner] product design czy communication design, rozpoczęło się już na początku dwudziestego wieku. Jednak dopiero skok technologiczny i ekonomiczny po II wojnie światowej okazał się prawdziwym motorem rozwoju w tej dziedzinie. Międzynarodową karierę zrobiły takie terminy jak: corporate identity, visual identity, corporate symbol, logotyp, layout czy pojęcie visual communication.

Chociaż niektórzy twierdzą, że Biblia jest księgą przestarzałą, to jednak jej czytelnicy napotykają na pojęcie design wielokrotnie. Dla przykładu, w drugiej księdze Mojżeszowej poznajemy dizajnera, który zasłynął przy budowie biblijnego Przybytku. Patrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, i napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie [2Mo 31,2–5].

Z tych opisów wyraźnie wynika, że to Bóg wybrał określonych ludzi i napełnił ich umiejętnością [...] sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów [2Mo 35,30].

Na okoliczność Dnia Grafika wspomniana na początku ICOGRADA poprzez specjalnie przygotowany plakat [patrz. foto] zachęca do odpowiedzi na pytanie, dlaczego doceniamy twórczość grafików. "I value design because ...". Co byś na tym plakacie napisał?

Podziwiam ludzi utalentowanych. Zachwycam się ich niezwykłymi pomysłami i zdolnościami. Wiem, że takie wspaniałe umiejętności pochodzą od Boga, więc niezależnie od tego, na ile sami dizajnerzy są tego świadomi, za nich samych i za to, co potrafią, pozwalam sobie oddawać chwałę Bogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz