12 czerwca, 2010

Na kogo stawiasz?


Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Kto je wygra? Kto zdobędzie tytuł mistrza świata? Od dłuższego czasu w środowiskach bukmacherskich aż wrze. Na kogo należałoby postawić?  Wielu stawia na Hiszpanię. Inni uważają, że to Brazylia tym razem zgarnie złoto. Są też inne typy. Gdy w tych zakładach wytypuje się właściwą drużynę i wszystko się na nią postawi, to całkiem nieźle można na tym zarobić!

Jadąc z posługą Słowem Bożym do Terespola nad Bugiem, w miejscowości Zuzela  zobaczyłem na ścianie kościoła zdumiewające hasło. W pierwszej chwili pomyślałem, że może coś mi się przywidziało [w 32 stopniowym upale zmysły człowieka przestają być spolegliwe]. Zawróciłem więc i okazało się, że jednak poprawnie odczytałem ów napis "Wszystko postawiłem na Maryję", który dla pewności sfotografowałem.

Biblia zna tylko Jednego – Pana Jezusa Chrystusa, w którym należy złożyć wszystkie swoje nadzieje na przyszłość. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni [Dz 4,11–12].

Pomyślmy więc, jaki duchowy komunikat otrzymują codziennie czytający to hasło mieszkańcy Zuzeli?  Widniejące na ścianie kościoła słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego w rażący sposób sprzeczają się z nauką Pisma Świętego. Zachęcają pobożnych mieszkańców Zuzeli, aby niejako poszli w ślady Prymasa, aby – tak jak on – wszystko postawili na Maryję. 

Powiedzmy wyraźnie, że Maria, matka naszego Pana, sama w sobie nie stoi w sprzeczności z Jezusem Chrystusem. Ona zawsze była po Jego stronie. Księga Dziejów Apostolskich ukazuje ją w gronie wyznawców i czcicieli Syna Bożego. Z kart Biblii nigdzie jednak nie wynika, że kiedykolwiek miałaby się stać obiektem uwielbienia i adresatem ludzkich modlitw.

Kult maryjny zrodził się na podstawie pobożności ludowej, nierzadko uzależnionej od pogańskiego kultu bogini matki, czy też bogini królowej niebios. Dlatego w nauce apostolskiej dostaliśmy ostrzeżenie: Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie [Kol 2,8].

Są ludzie, dla których prymas Wyszyński ze swoim bezgranicznym oddaniem Maryi, stał się wzorem pobożności. Pismo Święte wskazuje mi jednak, że wszystko powinienem postawić na Jezusa Chrystusa: Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa [Flp 3,7–8].

Religijność ludowa potrzebuje wciąż nowych bodźców. Czasem jej pomysły i hasła stają się tak wybujałe, że aż wręcz antybiblijne. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa [1Pt 1,13].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz