04 stycznia, 2014

Potrzeba objawienia

Wiara i życie prawdziwego chrześcijanina rozpoczyna się dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa i na nim się zasadza. Każdy inny rodzaj i powód nawrócenia nie wytrzymuje próby czasu. Ludzie, którzy nie dostąpili duchowego olśnienia, a tylko siłą swej woli ruszyli za Chrystusem, nie są w stanie ostać się w wierze. Ich chrześcijaństwo jest miałkie, pełne obaw i wewnętrznego rozdarcia. Służba duchowa, jeśli w ogóle się jej podejmują, bywa uwarunkowana licznymi czynnikami i rzadko przynosi dobre owoce.

Co innego, gdy na drodze człowieka staje Pan Jezus Chrystus i objawia mu samego Siebie. Wówczas i jego własne życie wiary, i sposób jego posługi duchowej, nabierają zupełnie innej jakości.  A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa [Ga 1,11-12].

Objawienie Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwa siła napędowa w życiu i służbie chrześcijanina! Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi [Ga 1,15-16]. Nawrócony Paweł stał się dozgonnym i bezwarunkowym  sługą Ewangelii Chrystusowej.

Objawienie scala nawet bardzo różnych ludzi i utrzymuje ich na właściwym, wspólnym kursie. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga [Prz 29,18]. Komu Pan prawdziwie się objawił, ten nie potrafi już żyć bez Niego i z dala od zboru Bożego. Objawienie Jezusa Chrystusa wywiera na człowieka tak wielki wpływ, że zapieczętowany Duchem Świętym wiąże się z Panem na zawsze.

Potrzeba nam objawienia Jezusa Chrystusa! Więcej o tym jutro, w zgromadzeniu świętych w sali spotkań Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku. Zapraszam.

1 komentarz: