22 stycznia, 2019

Powaga i prostota nabożeństwa

Bracia usługujący przy Wieczerzy Pańskiej.
 Od lewej: śp. M. Jakoniuk, śp. A. Józefowicz, śp. A. Matiaszuk,
śp. J. Krauze, śp. B. Kudzin i L. Strzałkowski
Pozwalam sobie dzisiaj cofnąć się o trzydzieści lat i zaprezentować nabożeństwo z chrztem wiary w moim macierzystym zborze w Gdańsku, w święto Zesłania Ducha Świętego z dnia 7 czerwca 1987 roku.

Starsi chrześcijanie z Trójmiasta z łatwością rozpoznają naszych ojców w wierze, którzy głosili nam Słowo Boże ale też - być może - zobaczą siebie oraz innych współwyznawców Jezusa Chrystusa z tamtych lat. Wspomnienie to podyktowało mi Słowo Boże, które wzywa: "Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" [Hbr 13,7-8].

Młodszym wierzącym serdecznie polecam to wideo jako lekcję poglądową na temat powagi i prostoty ewangelicznego nabożeństwa. Jest to o tyle ważne, że w dzisiejszych czasach charakter niektórych zgromadzeń chrześcijańskich zaczyna bardziej przypominać imprezę kulturalno-rozrywkową, aniżeli nabożeństwo. A przecież Biblia nas wzywa: "... oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią" [Hbr 12,28].

Patrzmy i uczmy się czerpać z doświadczenia naszych poprzedników w wierze. Zapraszam do oglądania. https://www.youtube.com/watch?v=cnR63sNqFYE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz