18 lutego, 2019

Gotowa refleksja

Dzisiejsze czytanie Biblii - bez większego wysiłku intelektualnego - dostarcza mi gotowej refleksji nad kruchością i tymczasowością mojego doczesnego życia na ziemi i wywołuje wdzięczność Jezusowi Chrystusowi za to, że dał mi dar żywota wiecznego. Uwalnia też od bolesnego porównywania się z innymi i starań o to, aby im dorównać.

Dlaczego mam się bać w dniach nieszczęścia, gdy otacza mnie podłość zdrajców, ludzi ufających swojej mocy, zadufanych w ogrom swoich bogactw? Przecież człowiek niczym nie wykupi swego brata, nie jest w stanie dać Bogu za niego opłaty; Okup za duszę jest na to zbyt wysoki, a nikt przecież nie posiada aż tak wiele, aby sprawić, że ktoś będzie żył wiecznie i uniknie zejścia do grobu. Każdy widzi, że i mądrzy umierają, głupiec, prostak - wszyscy giną w ten sam sposób i bogactwo zostawiają ludziom obcym. Mogli myśleć, że ich domy są wieczne, że mieszkania przetrwają pokolenia - swoimi imionami mogli nawet nazwać jakieś kraje. Człowiek jednak nie obroni się przepychem, przypomina on bydlęta, które giną.

Taka właśnie jest droga pewnych siebie i tych, którzy wierzą w ich przechwałki. Sela. Są jak owce, które wchłonie świat umarłych, gdzie tylko śmierć będzie ich pasterzem - to prawi, gdy nastanie już poranek - będą nad nimi panowali - a ich postać? Ta zniszczeje wśród umarłych, nie pomogą im ich świetne pałace. Lecz mą duszę Bóg wykupi z mocy śmierci; to dlatego, że przyjmie mnie do siebie. Sela [Ps 49,6-16].

Natchniony tekst Pisma mówi tu o przyjściu Syna Bożego na świat, aby tych, którzy w Niego uwierzą, wykupić z mocy śmierci i obdarować życiem wiecznym. Znający Boga ludzie Starego Przymierza wyczekiwali tej chwili wykupienia. Ludzie żyjący w czasach Nowego Przymierza nie muszą już czekać. Zbawiciel przyszedł i zapłacił stosowną cenę wykupu. Trzeba nam w Niego uwierzyć! Tylko On - Jezus Chrystus - może zagwarantować nam życie wieczne. Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie [J 14,6]. Cokolwiek ludzie myślą o sobie, jakkolwiek pięknie mówią i myślą o tych, którzy już odeszli, bez nowego narodzenia i osobistego związku z Jezusem Chrystusem nikt nie ma życia wiecznego. Ludzie idą na wieczne zatracenie.

Nie bój się, kiedy ktoś się bogaci, kiedy rośnie znaczenie jego domu; w godzinie śmierci wszystko pozostawi, nie zabierze z sobą ziemskiej chwały. Choćby sobie za życia dogadzał, był chwalony w chwilach powodzenia, dołączy do pokoleń swoich ojców, którym dzień już nigdy nie zaświta. Nie zrozumie tego człowiek zaślepiony swym przepychem, przypomina on bydlęta, które giną [Ps 49,17-21]. Kto już tutaj za życia w ciele trzyma się Jezusa Chrystusa ten może powiedzieć: Przecież ja zawsze jestem z Tobą, Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały [Ps 73,23-24].

Zwiąż swój los z Jezusem Chrystusem! Będziesz żyć wiecznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz