12 września, 2014

Rok później...

Równo rok temu, 12 września 2013 roku, aktem notarialnym weszliśmy w użytkowanie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Gdańsk Olszynka. Wprawdzie potem upłynęły jeszcze dwa tygodnie zanim obiekt został nam formalnie przekazany,  lecz można powiedzieć, że mamy dziś faktycznie pierwszą rocznicę Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE na Olszynce.

Pamiętam początkowe tygodnie naszej obecności w nowym miejscu. Zwłaszcza noce miały dla mnie posmak survivalowy, zważywszy że w budynku nie było ani prądu, ani wody i w wielu oknach brakowało szyb, a my postanowiliśmy strzec budynku dworu jakby był on miejscem ukrycia wielkich skarbów. Na szczęście dość szybko udało się naprawić zdewastowane piece kaflowe i mogliśmy - przynajmniej w niektórych pokojach - skutecznie chronić się przed zimnem.

Wiele wspaniałych chwil Bóg dał nam przeżyć w ciągu pierwszego roku na Olszynce. Zgromadzenia zboru, społeczności plenerowe, odwiedziny gości, ale także wspólna praca fizyczna - wszystko sprawiało mi ogromną radość. Zauważyłem, że nie tylko ja noszę w sobie poczucie błogosławieństwa Bożego, gdy Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE zapuszcza korzenie w Dworze Olszynka. Nawet w obliczu nadchodzącej zimy i niedoboru warunków na organizację tu nabożeństw w tym okresie, wielu Braci i Sióstr nawet nie chce słyszeć o tym, że mielibyśmy gdzieś poza dworem szukać na czas zimowy schronienia.

Jednym słowem, Bóg okazał nam na Olszynce w przeciągu minionego roku wiele Swej łaski. Pragnę dziś Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi oddać chwałę z każdej dobrze przeżytej tu chwili i złożyć Mu serdeczne podziękowania. Nade wszystko dziękuję Bogu za Braci i Siostry, za ich wspaniałą kompanię. Są oni dla mnie wielkim zbudowaniem. Ten jeden rok dał mi pod tym względem o wiele więcej niż całe lata wcześniejsze. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski! [Ps 66,20].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz