31 marca, 2012

Krzepiące zapewnienie

W ostatnim dniu marca zachwycam się Bogiem i Jego łaską, okazaną mi w Jezusie Chrystusie. Tym razem zobaczyłem to poprzez stosunek Boga do Dawida. Charakter Dawida tak spodobał się Bogu, że między innymi złożył następującą obietnicę:

 Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, Jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukarzę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej; Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich [Ps 89,31–35].

 Z przymierza Boga z Dawidem korzystali jego synowie. Przez sam fakt, że byli potomkami Dawida, mieli nieustającą łaskę i przychylność Bożą. Owszem, ponosili konsekwencje swoich grzechów, ale Bóg zapewnił, że ze względu na Dawida pozostanie dla nich łaskawy.

 Dawid w tym układzie obrazuje Jezusa Chrystusa. Jak synowie Dawida zawsze mieli łaskę Bożą, bo Bóg mu ją obiecał, tak też każdy prawdziwy chrześcijanin korzysta z tego, że Ojciec miłuje Syna [Jn 3,35].

 Poza Chrystusem nikt tej łaski nie ma. Człowiek staje się jej beneficjentem przez wiarę w Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim [Jn 3,36]. Sam, bez Jezusa, podlegam gniewowi Bożemu.

 Jakież to szczęście, że już nie jestem sam! Uwierzyłem w Jezusa i teraz Bóg postępuje ze mną w oparciu o swój stosunek do Syna. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym [1Jn 5,20] - cieszył się natchniony Duchem Świętym apostoł Jan.

Cieszyli się synowie Dawida, że ze względu na swojego ojca wciąż pozostają pod łaską Bożą. I ja się dziś cieszę, że jestem w Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mnie usprawiedliwiłeś i pojednałeś z Ojcem. Dziękuję, że przez wiarę w Ciebie mogę teraz korzystać z niewyczerpanego dziedzictwa łaski, jaką masz u Ojca.

Każdego dnia z tej łaski korzystam pełnymi garściami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz