24 grudnia, 2023

Życzenia Świąteczne 2023

Ponieważ Syn Boży  przeszedł w postaci Jezusa z Nazaretu aby zbawić grzeszników od kary wiecznej śmierci i przyniósł nam dar życia wiecznego, Członkom i Przyjaciołom Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE oraz wszystkim moim Znajomym, składam serdeczne życzenia, aby nikt z nas nie zaprzepaścił szansy zbawienia, danej nam przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. 

Narodziny Jezusa Chrystusa są wielkim znakiem, że po trwającym obecnie okresie łaski, nieuchronnie nadchodzi sąd Boży i koniec świata. Boży Plan Zbawienia z całą pewnością zostanie doprowadzony do końca! 

Wobec tego, ciesząc się ziemskim życiem, jednocześnie szykujmy się do ewakuacji zbawionych,  co może nastąpić w każdej chwili. Jeżeli zaś w międzyczasie kogoś z nas spotykają jakieś przykrości, bierzmy je za dobry znak! Oznaczać to może, że Bóg,  który nas kocha i nie chce, aby ktokolwiek zginął, pociąga nas do Jezusa i wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.

Wiem, że z trudem przyjmujemy prawdę o zbliżającym się końcu naszego ziemskiego życia. Dlatego tym bardziej - na okoliczność Świąt Narodzenia Pańskiego A.D. 2023 - życząc Wam wszystkiego najlepszego, bardzo proszę: Jednajcie się z Bogiem!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz