09 grudnia, 2023

Godny podziwu, bo... Był wspaniałym mówcą!

Od początku grudnia wymieniamy powody, dla których Jezus jest godny podziwu. Dziś zauważmy, że Jezus był wspaniałym mówcą. Lubimy słuchać ludzi, którzy dobrze posługują się językiem, potrafią dobrać odpowiednie słowa, aby właściwie wyrazić swoje myśli. Stąd taką popularnością cieszą się wybitni mówcy, których wystąpienia są odtwarzane miliony razy, gdy inspirująco przemawiają w ramach serii konferencji TED Talks. Osobiście z radością słucham np. wypowiedzi profesora Jerzego Bralczyka, który jest swoistym mistrzem słowa.

Jeżeli ktoś umie posługiwać się językiem, robi to na nas wrażenie. Słowo Boże stwierdza, że wszyscy potykamy się w wielu sprawach, ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym [Jk 3,2]. I właśnie o to chodzi, że Jezus był mężem doskonałym! On nie uchybiał w mowie. Przemawiał w sposób wspaniały. Robiło to wrażenie na Jego słuchaczach:  Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione Jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców Prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza [Mt 7,28-29]. Ilustracje, których używał Jezus oraz dobierane przez Niego słowa – to wszystko było doskonałe. Nie powtarzał się, nie robił błędów. Jezus był spójny w tym co mówił i jak żył.

Statystycznie każdemu z nas mogło się przydarzyć powiedzieć w życiu coś bardzo mądrego czy zachwycającego. Potem zdarza się, że przez lata powtarzamy jakąś anegdotę, która wyjątkowo rozbawiła naszych znajomych. Z Jezusem tak nie było. Wszystko co mówił było doskonałe. Zwróćmy naszą uwagę na jeszcze jeden fakt. Jezus również w tym oddawał chwałę Bogu Ojcu – nie przypisywał jej sobie. Widzimy to w słowach, które skierował do uczniów: Nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który Mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co Ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec [Jn 12,49-50].

Jezus jest godny podziwu, bo był doskonałym mówcą. Jezus jest godny podziwu, bo przekazywał nam to co polecił mu Ojciec! (tb)

Wersja wideo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz