07 grudnia, 2023

Godny podziwu, bo... Jest Cudownym Doradcą!

W tych dniach rozmyślamy o tym dlaczego Jezus jest godny podziwu. Zastanówmy się chwilę nad tym czy łatwo przychodzi nam słuchać rad innych ludzi. Niekoniecznie leży to w naszej naturze. Jest jednak pewien wyjątek! Jeżeli może to przynieść nam jakąś wymierną korzyść, wówczas szukamy nawet odpowiedniego doradcy.

Wybierając się za granicę, chętnie porozmawiamy z kimś kto w danym miejscu był, a najlepiej mieszkał tam przez jakiś czas. Zanim kupimy dom albo zainwestujemy gdzieś nasze oszczędności, to gotowi jesteśmy wybrać się nawet do doradcy finansowego, aby nie popełnić błędu i nie stracić tego co posiadamy.

Pomyślmy dziś o tym, że rady możemy szukać u Jezusa. Jemu nie zależy przede wszystkim na tym, abyśmy mieli jak najwięcej –najlepsze warunki życiowe i największe mieszkanie. Nie o to się troszczył. Nie o takich korzyściach myślał. Swego czasu zadał pytanie: Bo co za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę? [Mk 8,36].

Jezus daje nam rady dotyczące naszej duszy. Mówi jak ją zachować. Setki lat przed cudownymi narodzinami Jezusa, napełniony Duchem Świętym prorok Izajasz przepowiada, że zostanie On nazwany Cudownym Doradcą [Iz 9,5]. Pomyślmy o tym, że On faktycznie jest Cudownym Doradcą ponieważ radzi nam jak zachować naszą duszę.

W Ewangelii Marka czytamy o tym, że gdy (Jezus) wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i pytał Go: Dobry Nauczycielu! Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? [Mk 10,17]. Jezus jest Cudownym Doradcą ponieważ zna odpowiedź na to pytanie.

Nie zawsze Jego odpowiedź będzie nam się podobać. Nie zawsze będzie dla nas łatwa do zastosowania. Wczoraj zwróciliśmy uwagę na to, że jest On godny podziwu, bo wzywał ludzi do opamiętania. W przywołanej historii czytamy dalej, że Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj Mnie [Mk 10,21].

Jezus daje nam odpowiedź jak nie stracić duszy. Pomyśl dziś o tym, że Jezus jest godny podziwu, bo On faktycznie jest Cudownym Doradcą. Przychodźmy do Niego z różnymi pytaniami, ale przede wszystkim pamiętajmy, że Jezus radzi nam jak zyskać życie wieczne. Za to godny jest naszego podziwu! 

Jutro podziwiać będziemy Jezusa za to, że nie zważał On na niewdzięczność.

(tb)

Wersja video

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz