15 grudnia, 2023

Godny podziwu, bo... Jest Prawdą!

Żyjemy w czasach post-prawdy. Coraz trudniej przychodzi nam stwierdzić co faktycznie jest prawdą, a co jedynie tak jest nam prezentowane. Zakrawa to na pewnego rodzaju ironię, że właśnie teraz, kiedy mamy niemalże nieograniczony dostęp do informacji, coraz częściej wątpimy (i słusznie!) w to co czytamy, a nawet widzimy czy słyszymy!

Rozwijająca się technologia umożliwia na coraz bardziej przekonujące fałszerstwa. Kłamstwo trudno dziś odróżnić od prawdy. Wystarczy kilka zdjęć i próbka nagrania czyjegoś głosu, a generator deepfake potrafi stworzyć nagranie, na którym zobaczymy kogokolwiek chcemy, mówiącego wszystko co tylko sobie wyobrazimy. To przerażające, ale tak już jest i nie będzie lepiej. Coraz bardziej zasadne staje się pytanie, które Piłat skierował do Jezusa: Co to jest prawda? [Jn 18,38].

Podziwiam Jezusa, bo nie tylko znał odpowiedź na to pytanie, ale sam był na nie odpowiedzią. Syn Boży otwarcie powiedział o sobie: Ja jestem PRAWDĄ [Jn 14,6]. Apostoł Jan opisując pod natchnieniem Ducha Świętego istotę niezwykłego wydarzenia jakim było narodzenie się Jezusa, oddaje to w ten sposób: Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas — i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. (…) O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi [Jn 1,14.17].

Pomyśl o tym jak arcyważnym dla dziejów całej ludzkości wydarzeniem były narodziny Jezusa. Jak doniosłe było to co wyglądało tak niepozornie. Dzięki Jezusowi nastała PRAWDA. Tego faktu nie zmieni największa ilość kłamstw z jakimi się zderzasz – bo PRAWDA żyje i jest w Jezusie [Ef 4,21]. Wspomnianemu Piłatowi Jezus powiedział: Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu [Jn 18,37]. 

Jeśli szukasz prawdy – ona jest w Jezusie. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sprawdź to, zbadaj. Wczytaj się w słowa Jezusa zapisane w ewangeliach, przyjrzyj się Jego życiu i spróbuj znaleźć tam jakiekolwiek kłamstwo. Jestem przekonany, że jeśli zrobisz to szczerze to poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli [Jn 8,32].

Jezus jest godny podziwu, bo każde Jego słowo i działanie daje świadectwo prawdzie!  (tb)

Wersja video

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz