26 maja, 2009

Różne etapy w relacjach z matką

26 maja to Dzień Matki. Faktycznie tylko w Polsce, bo w większości krajów przypada on na drugą niedzielę maja, pozostałe zaś obchodzą to święto w różnych, często bardzo odległych od siebie terminach.

Matka i dla małego dziecka, i dla dojrzałego mężczyzny, zazwyczaj jest osobą absolutnie wyjątkową. A jak wyglądają nasze osobiste relacje z własną matką? Czy są dobre i prawidłowe? Skąd właściwie możemy wiedzieć, co jest tu słuszne, a co niesłuszne?

W tej kwestii najlepszym wzorcem dla chrześcijan jest Jezus i jego matka. Z relacji pomiędzy naszym Panem i Jego matką wyłuskałem pięć rozmaitych obrazów, które mogą ilustrować poszczególne etapy relacji z naszymi matkami.

1. Pod opieką matki. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim [Łk 2,50–51]. Nawet najmądrzejsze i bardzo samodzielne dziecko ma w tym okresie bezwzględnie okazać posłuszeństwo matce i ojcu.

2. Pod naciskiem matki. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie! [Jn 2,4–5]. To okres, kiedy mądra matka pobudza dorosłego już syna do samodzielnego działania, a syn nie upiera się, lecz poddaje się tym matczynym naciskom. Dzięki temu on wkracza na arenę, ona zostaje w cieniu.

3. Niezależny od matki. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką [Mk 3,32–35]. Przychodzi czas, gdy matka już nie może wydawać poleceń synowi. Syn ma już odpowiedzialność inną niż słuchanie poleceń matki. Koniec. Kropka.

4. Zatroskany o los matki. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie [Jn 19,26–27]. Obowiązkiem dorosłego dziecka jest zaopiekowanie się sędziwą matką. Ten obraz przekonuje, że w każdych okolicznościach można o to zadbać.

5. Przywódca dla matki. Jezus wydał uczniom polecenie oczekiwania na chrzest w Duchu Świętym. Maria znalazła się w gronie posłusznych wyznawców Pana Jezusa. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego [Dz 1,14]. Przychodzi czas, że dziecko, które wcześniej zupełnie podlegało matce, wyrasta na przywódcę, któremu własna matka staje się podległa. Role się zamieniają.

Dzień Matki – to bardzo dobra okazja do przemyślenia naszych relacji z naszymi matkami. Najlepiej, żebyśmy również w tej sprawie naśladowali Jezusa.