16 maja, 2009

Błogosławieństwo ograniczeń

16 maja w Polsce, to Święto Straży Granicznej RP. Jest to powołana w 1990 roku umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.

Idea granicy stara jest jak świat. Niektórzy ludzie nie lubią granic. Dla mnie mają one przede wszystkim wydźwięk pozytywny. Zakreślona granica pozwala dobrze orientować się w otaczającej mnie rzeczywistości i swobodnie korzystać z tego, co leży w wyznaczonej dla mnie przestrzeni.

Słowo Boże naucza, że pomysłodawcą granic jest sam Bóg. "Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania" [Dz 17,26]. "Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę" [Ps 74,17]. Wszystko, co pochodzi od Boga jest dla człowieka dobre.

Słowo Boże zakreśla wokół mojego życia cały szereg ograniczeń. Żadne z nich nie ma na celu stłamszenia mnie i zniewolenia. Raczej pozwalają mi w mądry sposób korzystać z wolności. "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić" [1Ko 6,12]. "Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje" [1Ko 10,23]. Oto moja przestrzeń wolności!

Są ludzie, dla których granica, gdziekolwiek by nie była, zawsze jest zła. Strasznie im przeszkadza i uwiera. Nie mogą znieść myśli, że ktoś ośmielił się wyznaczać im granicę, ciągle więc przy niej kombinują. "Niegodziwcy przesuwają granice, zagarniają trzody wraz z pasterzami" [Jb 24,2]. A ja dziękuję Bogu, że obdarzając mnie wolnością w Chrystusie, zabezpieczył mnie przed jej utratą szeregiem dobrych granic.

2 komentarze:

  1. Przytaczając: " "Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania" [Dz 17,26] odnosi się do granic geograficznych ustanowionych przez Boga. Pisząc o granicach w przenośni odnosisz się jednak do kultury i obyczajów, skąd ten przeskok?
    W poprzednim tekście przytaczasz zaś cytaty mówiące o uniwersalności chrześcijaństwa (nie ma żyda ani greka, itd.), która znosi te granice (sic!)

    OdpowiedzUsuń
  2. Granice geograficzne mogą stanowić ilustrację np. granic moralności, dobrego smaku itd. Bóg w Chrystusie zniósł niektóre granice, z różnych powodów ustanowione przez Niego tymczasowo. W każdym bądź razie, podążając za myślą biblijną możemy swobodnie przeskakiwać od istoty sprawy do obrazów, które tę właściwą myśl ilustrują. Pozdrawiam :)

    OdpowiedzUsuń