18 września, 2011

Mniej kosztownych poszukiwań?

Dziś Międzynarodowy Dzień Geologa [ang. International Geology Day], czyli święto badaczy skorupy ziemskiej, poszukiwaczy i odkrywców złóż naturalnych.

Skorupa ziemska to rzecz absolutnie niezwykła, godna badania i zachwytu z racji jej ukształtowania i procesów w niej zachodzących.

Z Biblii wiemy, że jej twórcą jest Trójjedyny Bóg. W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił, i suchy ląd ręce jego ukształtowały [Ps 95,4–5]. On więc umieścił w skorupie ziemskiej wszelkie bogactwa naturalne, których złożami geologia się interesuje.

Geologiczny wydźwięk ma wypowiedź Mojżesza, błogosławiącego Izraela: Ludy na górę zwołują, Tam składać będą rzeźne ofiary właściwe, gdyż dostatki z mórz wysysają i skarby ukryte w piasku [5Mo 33,19]. Także prorok Izajasz w natchnieniu Ducha zapowiada Izraelowi wspaniałe odkrycia: I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela [Iz 45,3].

Nasuwa się wniosek, że byłoby jak najbardziej wskazane, ażeby geolodzy prowadzili swoje badania i poszukiwania w bliskim kontakcie ze Stwórcą. On wie, gdzie jest gaz łupkowy, ropa, węgiel i złoto.

Wszystkim nam, w każdej dziedzinie, byłoby najlepiej żyć w dobrej komitywie z Wszechwiedzącym. Mniej byśmy błądzili w swoich poszukiwaniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz