19 marca, 2021

Kawał historii w krótkim opisie

Od czasu do czasu dobrze jest oderwać uwagę od szczegółów codzienności i spojrzeć na życie bardziej  całościowo. Pozwala to dostrzec wielkość okazywanej nam łaski Bożej. Czytany dziś przeze mnie Psalm 78. umożliwił mi takie spojrzenie na sporą część dziejów biblijnego Izraela.

Do przypowieści otworzę swoje usta, sprawię, że ożyją zagadki dawnych lat. Tego, co słyszeliśmy i co poznaliśmy, o czym opowiadali nam nasi ojcowie, nie zataimy przed ich synami! Opowiemy przyszłemu pokoleniu o przejawach chwały PANA, o Jego mocy oraz o cudach przez Niego dokonanych.

On utwierdził w Jakubie swe postanowienia i ustanowił w Izraelu Prawo, które nadał naszym ojcom, aby wprowadzali w nie swoich synów, tak by je znało następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, przekazali, gdy dorosną, swoim dzieciom, by i one pokładały ufność w Bogu i nie zapominały o Bożych dziełach; by przestrzegały Jego przykazań i nie były, jak ich ojcowie, pokoleniem zbuntowanym i upartym, pokoleniem niestałego serca, niewiernym Bogu w głębi swego ducha.

Synowie Efraima, uzbrojeni w łuki, uciekli w czasie bitwy! Nie dotrzymali przymierza z Bogiem, wymówili posłuszeństwo Jego Prawu. Zapomnieli o Jego czynach oraz o cudach, które im ukazał. Wobec ich ojców dokonał On cudu w ziemi egipskiej, na polach Soanu: Rozdzielił morze i ich przeprowadził, ustawił wody po bokach niczym ściany. Za dnia przewodził im w obłoku, a całą noc prowadził w świetle ognia. Rozłupał skały na pustyni i dał im pić niczym z wielkich głębi. Sprawił, że skały trysnęły strumieniem, spłynęły niczym potokami wód. Lecz oni ciągle dodawali grzech do grzechu, jeszcze na pustyni buntowali się przeciwko Najwyższemu. Świadomie na próbę wystawiali Boga — żądali pożywienia według swych zachcianek i takie kierowali względem Niego słowa: Czy Bóg może zastawić nam stół na pustyni? Owszem, uderzył w skałę, owszem, trysnęły wody i popłynęły rzeki — ale czy również może dać nam chleb? Czy swojemu ludowi przygotuje mięso? 

Dlatego gdy PAN to usłyszał, bardzo się rozgniewał — zapłonął ogień przeciw Jakubowi i wybuchł gniew przeciw Izraelowi, ponieważ nie uwierzyli Bogu ani nie zaufali Jego zbawczej mocy. On więc wydał rozkaz obłokom i otworzył bramy niebios. Zasypał ich manną, by jedli, i zarzucił ich zbożem prosto z nieba — człowiek jadł chleb anielski, Bóg zesłał im na prowiant chleba w obfitości. Wzbudził też na niebie wiatr wschodni i swoją mocą sprowadził południowy. Spuścił na nich mięso niczym pył, ptactwo skrzydlate niczym piasek morski.  Spadło ono w środku Jego obozu, zaległo wokół Jego namiotów. Jedli i nasycili się bardzo — i tak zaspokoił ich próżną zachciankę. Ale chociaż pokarm był jeszcze w ich ustach, nie odstąpili od swoich grymasów!

Dlatego znów spadł na nich gniew Boga i poginęli najsilniejsi w ich gronie, młodzież Izraela została powalona. Ale mimo to nie przestali grzeszyć, nie uwierzyli także Jego cudom. Dlatego skrócił ich dni — przypominały tchnienie, i swoich lat dokonali w trwodze. Kiedy ich zabijał, wtedy Go szukali, zwracali się ku Bogu, pragnęli Go znaleźć. Przypominali sobie, że Bóg jest ich Opoką, że Bóg Najwyższy jest ich Odkupicielem. Schlebiali Mu ustami, okłamywali językiem, ale ich serce nie było szczere wobec Niego ani nie byli wierni Jego przymierzu.

On jednak, miłosierny, przykrywał ich winę i nie dopuścił do ich wyniszczenia. Często powstrzymywał swój gniew i nie rozniecał swej zapalczywości. Pamiętał, że są tylko ciałem, duchem, który wychodzi i drugi raz nie powraca. Ileż to razy buntowali się przeciwko Niemu na pustyni! Jakże często sprawiali Mu ból na pustkowiu! Wciąż na nowo poddawali próbie Pana Boga, prowokowali tego, który jest Świętym Izraela [Ps 78,2-41].

Dziwię się zachowaniu Izraelitów? A jak wyglądałby kawał mojej własnej historii, gdybym miał ją ująć w kilku akapitach? Sam z pewnością próbowałbym ją przynajmniej trochę podretuszować i wygładzić. Ważne, jak wyglądałby opis mojego życia autorstwa Ducha Świętego..?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz