17 marca, 2021

Uwierz Bogu na słowo

Pobudzony dziś przez Pismo Święte z czwartego rozdziału Listu do Rzymian, rozmyślam o wartości wiary w oczach Bożych i o jej wspaniałych rezultatach. Oczywiście, chodzi o jaśniejący przez wieki przykład niezwykłej wiary Abrahama. W oparciu o obietnicę daną mu przez Boga, około stuletni mężczyzna niezachwianie wierzył, że wraz z dziewięćdziesięcioletnią żoną będą mieli prawowitego syna, a z niego potomstwo liczne tak, jak gwiazdy na niebie. 

Abraham, wbrew beznadziei, mając nadzieję uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią: Takie będzie twoje nasienie. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Właśnie dlatego uznano mu to za sprawiedliwość [Rz 4,18-22].

Abrahamowa wiara sprzed lat jest o tyle niezwykła, że świeci przykładem zbawczej wiary również dla chrześcijan z wszystkich narodów i pokoleń. Nie czytamy przy tym, że uznano mu tylko ze względu na niego. Stało się to również ze względu na nas. Nam ma to być uznane, wierzącym w Tego, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Pana, wydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia [Rz 4,23-25]. Podobnie jak Abraham uwierzył Bogu na słowo, tak  każdy, kto  uwierzy, że tylko przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa można otrzymać dar życia wiecznego - każdy taki człowiek zostaje usprawiedliwiony i pojednany z Bogiem.

Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga [Rz 5,1-2]. Nieważne, jak złym i dalekim od Boga człowiekiem byłeś dotychczas. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, Bóg daje ci obietnicę, że cię usprawiedliwi i zbawi od twoich grzechów. Dostąpisz odpuszczenia wszystkich win i  otrzymasz dar życia wiecznego. Postąp więc, jak Abraham. Uwierz Bogu na słowo! Nieważne, jak wiele razy zawiodłeś będąc już chrześcijaninem. Nie przestawaj wierzyć Bogu! Abrahamowi po drodze też zdarzały się uchybienia...

Aby wiedzieć, na czym praktycznie polega wiara w Jezusa Chrystusa, czytaj Biblię. W jej świetle zobaczysz i zrozumiesz wszystko, co jest ci potrzebne do zbawienia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz