23 stycznia, 2023

Bóg jest dobry

Wiele osób, zjawisk i przedmiotów zwykliśmy nazywać dobrymi. Nic z tego w swej dobroci nie jest równe Bogu. Tylko Bóg jest w pełni dobry. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg [Mk 10,18] - powiedział Jezus. Każdy, nawet najlepszy człowiek, ma jakąś niedoskonałość, skażony jest jakimś uchybieniem, nosi w sobie jakiegoś rodzaju zło. Każdy przedmiot, choćby nie wiem jak doskonale pomyślany i wykonany, można jeszcze udoskonalić.

Myśląc o Bogu Ojcu, o Synu Bożym i o Duchu Świętym, zachwycam się i zanurzam w czystym dobru. Bóg jest doskonale dobry. Cokolwiek od zarania dziejów czyni, jest dobre. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre [1Mo 1,31]. Bóg nie ma dni lepszych i gorszych. Nie podlega wahaniu nastrojów. Nie mierzy się z problemem niemożliwości. Niczego nie musi robić wbrew Sobie. 

Bóg daje to, co jest zgodne z Jego naturą. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia [Jk 1,17]. Zawsze możemy być pewni, że nie podsunie nam czegoś złego. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą [Mt 7,11].

Dobroć Boża, gdy naprawdę zaczynamy być jej świadomi, wywiera na nas pozytywny wpływ. Motywuje nas do zmiany myślenia i poprawy. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? [Rz 2,4]. Jednocześnie rodzi w nas przekonanie, że  w każdych okolicznościach, że zawsze możemy liczyć na Boga. 

Gdy mamy problem, gdy spotyka nas coś złego i niezrozumiałego, śmiało przedkładajmy Ojcu nasze prośby w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyńmy to z wiarą. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani [Rz 8,28]. Bóg jest dobry!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz