23 lipca, 2012

Obowiązujący wzorzec wiary

W tych dniach odświeżałem sobie obraz wzorca naszej wiary, którym jest nasz Pan – Jezus Chrystus!  Podczas, gdy tak wiele wzorców ludzkich postaw i zachowań ulega ciągłym modyfikacjom, gdy w wielu dziedzinach życia to, co jeszcze wczoraj obowiązywało, dzisiaj już się nie liczy, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki [Hbr 13,8].

Innymi słowy, niezależnie od tego, jak bardzo zmienia się świat wokół nas, choćby nie wiem jak bardzo zmieniła się moda, trendy społeczne i kierunki ludzkiego myślenia, chrześcijanin niezmiennie ma wzorować się na życiu i służbie Jezusa!  I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie [Łk 9,23].

Domeną naśladowcy jest naśladowanie. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady [1Pt 2,21]. Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan [Mt 10,24-25].

 Właśnie z tego powodu potrzebujemy wciąż na nowo, z uwagą przypatrywać się Panu Jezusowi. Nie wystarczy, że kiedyś na początku przeczytaliśmy Ewangelie i w czterech odsłonach zobaczyliśmy obraz Jezusa. Codzienne wpływy świata i zły przykład zeświecczonych, nierzadko bardzo samowolnych chrześcijan, grożą nam rychłym zejściem z drogi wiary na manowce cielesności.

 Wysłuchiwanie dziesiątek kazań z rozmaitych serwisów internetowych, rozczytywanie się w literaturze chrześcijańskiej i oglądanie licznych filmów i prezentacji – mogą ten proces zbłądzenia wręcz pogłębić. Jedyną gwarancją utrzymania się na właściwym kursie jest ustawiczne wpatrywanie się w Syna Bożego. Tylko wiara wzorowana na Jego wierze, życie według Jego przykładu, tylko postępowanie według myśli Chrystusowej może doprowadzić nas do żywota wiecznego.

Oto więc przykładowe cechy obowiązującego wzorca wiary:

 Jezus Chrystus jest dla nas, po pierwsze, wzorcem w codziennej społeczności z Bogiem. On każdego dnia miał osobisty kontakt z Ojcem. Dzięki zesłaniu Ducha Świętego każdy chrześcijanin ma taką możliwość.

 Po drugie, Jezus świeci nam przykładem w prowadzeniu uświęconego życia. On żył między grzesznikami, ale grzechu nie popełniał.

 Następnie, Jezus jest wzorem życia w prawdzie. Nigdy nie grał roli kogoś kim nie był, nie chodził w czyimś garniturze, ani nie prowadził podwójnego życia.

Po czwarte, mamy w Jezusie przykład życia nastawionego na spełnianie Słowa Bożego. Dzień po dniu realizował to, co o nim było napisane we wszystkich Pismach [Łk 24,27].  Robił to i owo, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka...

 Pan Jezus jest też naszym wzorem chodzenia w miłości. Wprawdzie inaczej wyrażał On miłość do ludzi trwających w grzechu, inaczej do tych, którzy przeżywali pokutę, a jeszcze inaczej do swoich wiernych uczniów, ale wszystkich prawdziwie miłował.

 Po szóste, naśladowcy Jezusa widzą Go codziennie zaangażowanego w zwiastowanie ewangelii i nauczającego o Królestwie Bożym. On z wielką pasją podążał wciąż dalej i dalej, każdą okazję wykorzystując do tego, aby oświecić i uzdrowić jakąś kolejną ludzką duszę.

Mamy również w Jezusie wzorzec życia w codziennej świadomości krzyża. Można powiedzieć, że przez trzy lata publicznego życia Jezus konsekwentnie zmierzał w stronę krzyża. Nie ma i dla nas innej drogi, jak codziennie brać swój krzyż!

 Wreszcie, Jezus stanowi dla nas wzorzec życia i działania w pewności, że na końcu naszej drogi mamy zapewnione zwycięstwo! Po trzech dniach zmartwychwstanę! [Mt 27,63] - podsumował zapowiedź czekających Go cierpień i śmierci. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei,  bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie [Dz 2,26-27].

Życie i służba Jezusa - to jest jedyny pewny, wciąż obowiązujący Wzorzec. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary [Hbr 12,1-2].

Zwróć swój wzrok na Jezusa! - wzywa stary hymn chrześcijański.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz