09 kwietnia, 2023

Życzenia Wielkanocne 2023

Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem; I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią; I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko, także ci, którzy Go przebili. I będą lamentować przed Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen [Obj 1,4-7].

Te słowa Pisma Świętego cisną mi się do głowy o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2023.  Aktualne wydarzenia na świecie oraz prognozy nie wskazują, że warto angażować całą uwagę, wszystkie siły i środki w budowanie swojego szczęścia na ziemi. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki; dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli; a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali; a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata [1Ko 7,29-31].

Wam, którzy tu zaglądacie, a nade wszystko Członkom i Przyjaciołom Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE, wszystkim Wam składam serdeczne życzenia gotowości na spotkanie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Któregoś dnia to, co dzisiaj wydaje się takie ważne, przestanie się zupełnie liczyć. Kapitalnego znaczenia nabierze nasz osobisty związek z Jezusem. Dlatego umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie [Jk 5,8].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz