03 kwietnia, 2023

Chciwość

Chciwość to nieopanowana i nieumiarkowana żądza posiadania. Może dotyczyć wszystkiego. Opanowuje ona serce, unieszczęśliwia, drąży duszę, wygasza zadowolenie z tego, co posiadamy i doprowadza do łamania prawa. Chciwość jest grzechem. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym (...). Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym [Ef 5,3-5].

 Nie tylko ludzie ulegają chciwości. Najpierw Lucyfer - jako istota anielska - zaczął pożądać chwały należnej tylko Bogu. Chciwość wywyższenia popchnęła go do próby zajęcia pozycji, która została przypisana jedynie Synowi Bożemu. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży [Hbr 1,5-6]. Diabeł w pożądaniu chwały posunął się aż do tego, że samemu Jezusowi Chrystusowi zaproponował: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon [Mt 4,9]. Nic dziwnego, że każdego dnia chce on być obiektem uwielbienia wśród ludzi, ubierając się w piękno ludzkiego ciała, popularność, bogactwo, władzę, karierę, zaszczyty oraz przyjemności i rozkosze świata. 

Dziesiąte przykazanie Dekalogu wzywa: Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego [5Mo 5,21]. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży [Kol 3,5-6]. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę [Hbr 13,5].

Chciwość o różnym natężeniu i charakterze - podobnie jak wspomniana wczoraj pycha -  mocno zadomowiła się w ludzkich sercach. Zajrzyjmy w tych dniach do swojego. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka [Mk 7,21-23]. Na szczęście, przyszedł Syn Boży, aby zbawić nas z naszych grzechów. Co trzeba zrobić, aby zostać oczyszczonym i uwolnionym od chciwości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz