31 sierpnia, 2022

Abyśmy nowe życie prowadzili

Od wielu lat książka ta była w planach wydawniczych Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE. Gdy ją dziesięć lat temu przygotowałem do druku, wydawało się, że to już kwestia tylko paru miesięcy. W tym czasie wszakże całą energię skupiłem na zdobywaniu i doprowadzaniu do użytku zrujnowanego założenia dworsko-parkowego Olszynka, które się stało siedzibą naszego zboru. Nikt jakoś przez te minione lata nie pociągnął dalej sprawy wydawnictwa, tak więc ostatecznie naszą pracę udostępniam w wersji elektronicznej. Oto kilka wstępnych informacji edytorskich.

Abyśmy nowe życie prowadzili  - to wykład Listu do Rzymian, odczytanego w przekładzie Biblii Warszawskiej. Dokładniej mówiąc, jest to zapis serii wykładów wygłoszonych swego czasu w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE w Gdańsku, a spisanych z taśmy magnetofonowej przez Magdę i Wiolettę Piech, z korektą Anny Tuttas. Dzięki temu, czytając będziemy się czuli trochę tak, jakbyśmy z otwartą Biblią siedzieli w kaplicy i słuchali.

Książkę tę polecam wszystkim  miłośnikom Biblii, a zwłaszcza najbliższym memu sercu, wiernym uczestnikom cotygodniowych wykładów Pisma  Świętego w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE w Gdańsku.

W czasach wielkiej ekspansji twórczości audio i wideo mocno wypierającej słowo pisane, podjąłem decyzję, że nie będę już czekał na papierowe wydanie naszego dzieła i udostępnię je na moim blogu. Na okoliczność rozpoczynającego się nowego roku szkolnego proponuję więc dwadzieścia dwa wykłady, podczas których rozważymy cały List do Rzymian. Bogu niech będą dzięki, że nad oceanem słów wypowiadanych przez tysiące mówców wciąż niezmiennie świeci nam światło Pisma Świętego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany [2Tm 3,16-17]. 

 Jutro - z Bożą pomocą - wykład pierwszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz