24 grudnia, 2022

Życzenia świąteczne 2022

Z powodu wielkiego zamieszania na świecie i powszechnej propagandy, wielu ludzi gubi się w ocenie aktualnych wydarzeń. Poruszamy się, jak we mgle, bo staliśmy się ofiarami świadomej dezinformacji. Nikomu i niczemu w świecie nie należy wierzyć na sto procent. Tylko Pismo Święte godne jest całkowitego zaufania, bo Słowo Twoje jest prawdą! [Jn 17,17]. Głoszący prawdziwą ewangelię apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego napisał: Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i był potomkiem Dawida [2Tm 2,7-8]. Kto chce znać prawdę, ten powinien czytać Biblię, rozważać jej treść i nieustannie pamiętać przy tym o Jezusie Chrystusie, gdyż prawda jest w Jezusie [Ef 4,21].

Mając powyższe na uwadze, wszystkim Członkom i Przyjaciołom Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku, wszystkim Czytelnikom bloga 'Dzisiaj w świetle Biblii' oraz wszystkim moim Znajomym z Facebooka - na okoliczność Świąt Narodzenia Pańskiego - życzę oświecenia Słowem Bożym! Niech Bóg da nam właściwe zrozumienie wszystkiego! Niech Słowo, które ciałem się stało [Jn 1,14], niech Syn Boży, który jako światłość przyszedł na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy w Niego [Jn 12,46], niech On rozjaśni nam umysły ku właściwemu zrozumieniu tego, co obecnie dzieje się na świecie. 

W polityce, w społeczeństwie, a także w kościele, zapoczątkowane zostały nieodwracalne procesy, inspirowane przez Antychrysta. W imię opacznie rozumianych słów: 'Aby wszyscy byli jedno', zmierzają one ku zjednoczeniu świata przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Życzę Wam, Bracia i Siostry, abyśmy nie tak łatwo dawali się zwodzić. Życzę większej uważności duchowej! Gdy większość wokoło ulega urokowi jakiejś idei lub osoby, gdy coś staje się popularne i na czasie, miejmy odwagę trzymać się głosu Ducha Świętego i wytrwać w Słowie Bożym. Życzę sobie i Wam, abyśmy wykazali się większą determinacją w codziennym rozważaniu Słowa Bożego, a mniejszą naiwnością w braniu za dobrą monetę wszystkiego, co do nas dociera. 

Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat [1Jn 4,1]. Żyjemy w czasach wielkiego zwiedzenia. Nie wszyscy mu ulegną. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie [Dn 12,10]. Życzę Wam, abyśmy wszyscy znaleźli się w gronie tych roztropnych!

Grudzień, A.D. 2022.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz