31 maja, 2012

Zostań latarnikiem!


Zostań Latarnikiem!
Od jakiegoś już czasu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wdraża program społeczny, którym wyznaczyło sobie ambitne zadanie wprowadzenia milionów Polaków powyżej 50. roku życia w świat Internetu. W tym celu poszukuje tzw. Latarników Polski Cyfrowej. Chodzi o ludzi z pasją, animatorów społecznych, którzy nie będąc informatykami, chętnie pomogą osobom starszym, w ogóle nie potrafiącym korzystać Internetu, wejść nieco w cyfrową rzeczywistość i zacząć korzystać z jej dobrodziejstw.

 Ta pożyteczna akcja społeczna posługuje się metaforą latarni morskich i opiekujących się nimi – latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak warto, aby każdy żeglarz mógł korzystać z sygnałów latarni morskiej, tak byłoby dobrze, aby każdy Polak potrafił korzystać z Internetu i z komputera.

 Wiadomo, że 10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ z Internetu w ogóle nie korzysta, chociaż w wielu przypadkach ma do niego dostęp we własnym domu. Koniecznie trzeba to zmienić. Kluczową rolę w zmianie tej rzeczywistości mają odegrać Latarnicy Polski Cyfrowej. Stąd projekt i zarazem apel: Zostań Latarnikiem!

 Dobry pomysł. Na tyle słuszny, że znajduje swoją analogię również na gruncie duchowym. Latarnia morska stanowi dobrą ilustrację Słowa Bożego. Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim [Ps 119,105]. O Synu Bożym jest powiedziane: Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat [1Jn 1,9].

 Niestety, nie każdy to światło dostrzega, a jeśli nawet je zauważa, to nie zawsze potrafi dobrze skorzystać z jego wskazań. Kraj jest pogrążony w duchowym mroku. Tradycyjna religia łudzi miliony Polaków, że po śmierci pójdą do nieba. Mało kto sprawdza, czy te obietnice mają biblijne uzasadnienie.  Stąd potrzeba latarników, którzy zadbają o to, aby Boże światło nie tylko stale w ich środowisku świeciło, ale i aby było właściwie odczytywane.

 Taką rolę wyznacza Biblia wszystkim prawdziwym chrześcijanom. Wy jesteście światłością świata[Mt 5,14]. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie [Flp 2,15]. Większość naszego społeczeństwa, nawet osoby świetnie radzące sobie w Internecie, pod względem duchowym zdają się być bardzo nieporadni i zagubieni. Żyją w duchowej niewiedzy, bez Boga na świecie [Ef 2,12].

Kto ma wskazać im drogę w duchowych mrokach świata? Kto zatroszczy się o ich zbawienie? Kto w imię Boże im zaświeci, tak aby uniknęli potępienia i trafili do Królestwa Bożego? Tej powinności nie wolno nam przespać!

Popierając program Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod hasłem: Zostań Latarnikiem Polski Cyfrowej, zainspirowany metaforą latarni morskiej i latarników, odnoszę ją dziś do sfery duchowej. Bóg szuka odrodzonych z Ducha Świętego ludzi, którzy zechcieliby innych wprowadzić w nieznane im sfery i ukazać im bogactwo i wspaniałość życia z Bogiem.

Jeśli więc jeszcze nim nie jesteś – to wzywam: Zostań Bożym latarnikiem!