10 grudnia, 2021

Rekolekcje CCNŻ - Złoto, kadzidło i mirra

Przybyli, by pokłonić się nowonarodzonemu Królowi królów. Dostąpili zaszczytu osobistego spotkania z przyszłym Arcykapłanem całego rodzaju ludzkiego. Stanęli przed Barankiem Bożym, który miał cierpieć i stać się ofiarą za grzech świata. Czy byli tego świadomi?  Czy wiedzieli, kim będzie Ten, którego gwiazdę zobaczyli na Wschodzie? Wiemy, że przynieśli Mu złoto, kadzidło i mirrę. Złoto - dar godny króla. Kadzidło - właściwe dla posługi kapłana. Mirrę - środek potrzebny w obliczu cierpienia. Nawet jeśli nie całkiem byli tego świadomi, ich dary miały wydźwięk proroczy. 

Ja też z każdym dniem jestem coraz bliżej celu mej życiowej wędrówki. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym [Łk 21,36]. Pragnę być coraz bliższej Pana Jezusa. Przygotowuję się, aby któregoś dnia przed Nim stanąć. Zgodnie z Biblią oczekuję powtórnego przyjścia Chrystusa i pochwycenia Kościoła na obłoki, na spotkanie z Panem. Z czym przed Nim stanę? 

Nawet nie przychodzi mi do głowy, żeby próbować stanąć przed Panem z własnymi zasługami. Myślę, że zyskam upodobanie w Jego oczach, bo całym sobą będę wyrażał wielkość okazanej mi dzięki Niemu łaski Bożej. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty [Iz 61,10]. 

 I was, Członków i Przyjaciół Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE, wzywam do zrobienia wszystkiego, co trzeba zrobić, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga [Flp 1,10-11]. Niech tegoroczne, wspólne przygotowania do świąt choć trochę się nam w tym przysłużą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz